مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:03:15 1401/5/18
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه U2008B
مشخصات PHASE CONTROL +RETRIGGER(F873)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,050,000
قیمت نقدی به ریال 960,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh