مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:03:15 1401/5/18
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه TDA8560Q
مشخصات (F244)CAR RADIO POWER AMPLIFIE
سازنده m40 (090)
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 924,000
قیمت نقدی به ریال 840,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh