مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:16:55 1400/5/3
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه TDA5200
مشخصات SMD SGLCOVRTR TSSOP(S251)HH*J)
سازنده M35
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh