مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:16:55 1400/5/3
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه TD62783AP
مشخصات 8CHHIGHVOLTAGEDRIVER18PIN(F70)
سازنده !!M40
دسته بندی DRI
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh