مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:03:15 1401/5/18
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه TA7291S
مشخصات (Q384)
سازنده M12 091
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh