مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 13:22:56 1401/4/2
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه NCP1377BPG
مشخصات (H620)
سازنده !! ON m40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 352,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh