مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 13:22:56 1401/4/2
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه LT1078CN8
مشخصات (X993)
سازنده !! M35
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650,000
قیمت نقدی به ریال 590,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh