مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 10:03:13 1400/2/1
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه LP2954IT
مشخصات TO220 (Q750)
سازنده !! m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 340,000
قیمت نقدی به ریال 310,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh