مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:54:06 1400/7/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه KSC2073TU
مشخصات NPN150V1.5A25W40MZA5(H895)AR29
سازنده M40 TO220
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 52,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh