مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:03:15 1401/5/18
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه IKCM15F60GA
مشخصات A1 GAL0 COPY
سازنده M40 **
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه IKCM15F60GA*
مشخصات ORIGINAL Z27
سازنده M45
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,900,000
قیمت نقدی به ریال 5,350,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh