مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:54:06 1400/7/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه FUSE 0.5A
مشخصات 0.5A Barrier FUSE 115
سازنده Litte M12
دسته بندی FUSE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه FUSE 500MA*
مشخصات SMD 0.5A 1206 (S53)(M26)(H7*)
سازنده !!M40
دسته بندی FUSESMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه MINISMD050-2
مشخصات SMD RESET FUSE 15V 0.5A (E2)
سازنده M12
دسته بندی RESET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh