مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 13:22:56 1401/4/2
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه FDS8638
مشخصات SMD (T581)
سازنده !!M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 680,000
قیمت غیر نقدی به ریال 620,000
قیمت نقدی به ریال 560,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh