مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 13:22:56 1401/4/2
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه DG212CJ
مشخصات CMOS-IC 16DIP (N686)
سازنده M55 N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 580,000
قیمت نقدی به ریال 530,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh