مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:54:06 1400/7/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه 2N6038
مشخصات NPN 60V 4A TO126Z92(X217)BAL75
سازنده bd439 N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه BD439
مشخصات NPN 60V 4A ZA5 (X300) *19
سازنده !!M42
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 46,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه BD435
مشخصات NPN 32V 4A BD439
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 46,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh