مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:54:06 1400/7/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه 13003
مشخصات TO-92 !!!! (G826)
سازنده !! m35
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه MJE13003/ST
مشخصات SI-N700/400V1.5A40W10MHZ(H196)
سازنده m40 TO126
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه BUX86
مشخصات NPN 800/400V 0.5A (G593) 13003
سازنده M12 N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh