مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:10:52 1398/10/30
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه DIAC
مشخصات ZM MQ50 Q DIAC,32VOLT
سازنده ## m3
دسته بندی DB3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh