مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:10:44 1399/7/5
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه GB8-120
مشخصات
سازنده N/S TAIWA
دسته بندی BREAD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 67,641
قیمت غیر نقدی به ریال 55,491
قیمت نقدی به ریال 49,300
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه BREADBOARD
مشخصات SMALL 4.5cm*8.5cm
سازنده m3
دسته بندی BREAD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه SYB-46
مشخصات BREAD BOARD SMALL 9CM *5CM
سازنده VICH ORG
دسته بندی BREAD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BREADBOARD**
مشخصات GL-CHINA 16.7*6.2cm
سازنده m33#CHINA*
دسته بندی BREAD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه BREADBOARD/W
مشخصات WB-102 WISH
سازنده M3 ## !!
دسته بندی BREAD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه BREADBORD
مشخصات BREAD BORD**LARGE** BB-2T3D
سازنده m5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh