مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:14:56 1399/12/6
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه LPC2148FBD64
مشخصات SMD (S243)
سازنده !!M4
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,056,000
قیمت نقدی به ریال 960,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh