مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 17:14:56 1399/12/6
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه AT89C1051/AT
مشخصات CMOSROMCONTROLER24PIN8BIT(F649
سازنده ATM* m35
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh